8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Η ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Η ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ : Περί του ναού, και περί των διδασκαλείων, των θεάτρων των εν Αθήναις. και των προφητειών περι της ελεύσεως του Μεσσία Ιησού Χριστού !

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ : Περί του ναού, και περί των διδασκαλείων,  των θεάτρων των εν Αθήναις. και των  προφητειών περι της ελεύσεως του Μεσσία Ιησού  Χριστού !

ΣΥΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ !

ΣΥΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ !
https://drive.google.com/file/d/1xL7It2VHWGuk-5dtu9pmmZtKFncE5elk/view?usp=sharing

Η ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ,ΚΑΙ Η ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ 1920 ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ . Η ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ , ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Η ΕΧΟΥΣΑ ΑΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ , ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΣΤΟΝ 21ον ΑΙΩΝΑ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΟΥΜΕ !

Η ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ,ΚΑΙ Η ΣΑΤΑΝΙΚΗ  ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ 1920 ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ . Η ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ,  ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ   Η ΕΧΟΥΣΑ ΑΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ , ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑ  ΣΤΟΝ ΣΤΟΝ  21ον   ΑΙΩΝΑ  ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΟΥΜΕ !

Είμαστε οι τελευταίοι Έλληνες»;

Είμαστε οι τελευταίοι Έλληνες»; Ένα κείμενο ιστορικό για το σκοτεινό μας παρόν !
ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΗ ,ΑΦΥΠΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ < ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ> ΤΩΝ < ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΑΧΩΝ > ΜΑΣ , ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΑΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΦΕΡΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΜΑΣ , ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΕ ΣΚΕΨΗ ,ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ ΕΑΝ ΘΕΛΟΥΜΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΩΣ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΣ !!!

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΧΡΟΝΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΝΕΟ- ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ  ΤΩΝ ΣΥΝΧΡΟΝΩΝ  ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΝΕΟ- ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ