8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Γιατί πολεμούν το ορθόδοξο παλαιό ημερολόγιο και όσους το ακολουθούν ? το κάνουν αυτό οι οικουμενιστές , αλλά το κάνουν και οι λεγόμενοι αποτοιχισμένοι αντι-οικουμενιστές ! τι είναι αυτό που τους φοβίζει και τους ενοχλεί από το να παραδεχθούν την αλήθεια ?

Γιατί  πολεμούν  το ορθόδοξο παλαιό  ημερολόγιο  και όσους  το ακολουθούν ?  το  κάνουν αυτό  οι οικουμενιστές  , αλλά το κάνουν  και οι λεγόμενοι  αποτοιχισμένοι  αντι-οικουμενιστές !  τι είναι  αυτό  που τους  φοβίζει  και τους  ενοχλεί  από  το  να  παραδεχθούν  την  αλήθεια  ?


  ειρωνεύονται  τους  παλαιοημερολογίτες  ότι έχουν αγιοποιήσει  το ημερολόγιο  είναι όμως  έτσι ?  που  είδαν  γραμμένη  αυτή την συκοφαντία ?  η υπακοή  στους  κανόνες  και στην παράδοση της εκκλησίας  είναι  φανατισμός  ? 

ΟΧΙ ο  φόβος  και  το  πρόβλημα  τους  είναι  το  πώς  θα αποδεχθούν  την  αλήθεια  , η οποία  είναι  ότι  από  τότε  που  εισήχθη  στην Ελλάδα  παράνομα , και  πραξικοπηματικά  η ελληνική  εκκλησία  , έπαψε  να  είναι  εκκλησία  Χριστού ,  διότι  η αλλαγή  έγινε  χωρίς  την εντολή  της  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ,  και σε  αντίθεση  με  πανορθόδοξες  συνόδους  που  καταδικάζουν και  αναθεματίζουν  κάθε  αλλαγή  του  ημερολογίου- εορτολογίου , που αποτελεί  παράδοση  2000  ετών  , και  εισήγαγαν  τον παπικό  νέο  ημερολόγιο  ,ανοίγοντας  την πόρτα  στον  αντίχριστο  οικουμενισμό !      
Άλλο  ένα  άρθρο  αποκάλυψη  για  το  σχίσμα  του  νέου  ημερολογίου
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου